Design:
Sklepy internetowe

Zepter

Reklamacje

Jak postępować w przypadku reklamacji:

Szanowni Państwo,

Dział Reklamacji midam.pl chętnie udzieli Państwu pomocy
w kwestii reklamowania zakupionego towaru.

Prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu (0-59) 863 32 93.

Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego i rozpatrzeniu wniosku, Dział Reklamacji midam.pl skontaktuje się z Państwem w celu przekazania dalszych instrukcji. Czas odpowiedzi na zgłoszenie będzie nie dłuższy niż maksymalny, przewidywany dla danego trybu reklamacji.

 

Możliwe są następujące tryby reklamacji:

Gwarancja

"Gwarancja" - jest to tryb reklamacji oferowany przez producentów i dystrybutorów który polega na dokonaniu naprawy sprzętu przez autoryzowany serwis. Sposób kontaktu z serwisem znajduje się w karcie gwarancyjnej lub na stronie internetowej dystrybutora. Jest to bardzo szybki proces reklamacji który pozwala w najkrótszym czasie doprowadzić do sprawności sprzętu. Gwarant jest zobowiązany do pokrycia kosztów transportu wadliwego towaru o ile nie świadczy napraw w Państwa miejscu zamieszkania. Nie jest konieczne zgłaszanie niesprawnego sprzętu za pośrednictwem sprzedawcy.

Gwarancja za pośrednictwem sprzedawcy

"Gwarancja za pośrednictwem sprzedawcy" - jeżeli skorzystacie Państwo z pośrednictwa midam.pl znacząco wydłuży to czas naprawy gdyż firma midam.pl jest jedynie pośrednikiem który przekaże sprzęt do autoryzowanego serwisu producenta lub dystrybutora przez co znacząco wydłuży to czas naprawy nawet do kilku tygodni.

Niezgodność towaru z umową

"Niezgodność towaru z umową" jest to tryb odpowiedzialności sprzedawcy regulowany przez Ustawę z dnia 27 lipca 2002 o szczególnej sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego konsument może żądać naprawy towaru lub wymiany towaru na nowy. Natomiast sprzedawca może towar reklamowany naprawić lub wymienić, zależnie czy jedno z przedmiotowych żądań jest możliwe czy też wymaga poniesienia przez sprzedawcę nadmiernych kosztów. W wypadku gdy oba żądania są niemożliwe do spełnienia konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny. Ponadto sprzedawcy przysługuje prawo do zbadania przedmiotu reklamacji przez rzeczoznawcę w celu ustalenia czy towar rzeczywiście jest niezgodny z umową przez co ten tryb reklamacji jest bardzo czasochłonny. Czas powiadomienia konsumenta o swoim stanowisku przez sprzedawcę w wypadku reklamowania niezgodności towaru z umową wynosi 14 dni. A czas w którym konsument może złożyć reklamacje od dnia stwierdzenia wady wynosi 2 miesiące.

Rękojmia za wady

"Rękojmia za wady" - ten tryb reklamacji jest przeznaczony tylko dla podmiotów gospodarczych co do zasady korzystając z tego trybu podmiot gospodarczy w pierwszej kolejności może żądać obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy a w konsekwencji zwrotu gotówki. Zasady reklamacji z tego tytułu reguluje Kodeks Cywilny. Sprzedawca musi odpowiedzieć na żądanie niezwłocznie jednak nie później niż w terminie 21 dni.

 

 

 

2014 © Midam